جراحی افزایش طول تاج

02 فروردین 1401 | 16:24
جراحی افزایش طول تاج

در این عمل جراحی لثه، بافتی که بیش از حد رشد کرده و روی دندانها را پوشانده و باعث شده است لبخند لثه ای داشته باشید، برداشته می شود. به این ترتیب لثه کوتاه تر شده و دندانها بلندتر دیده می شوند. این درمان جراحی لثه، برای زیبایی لبخند انجام می شود.

این جراحی همچنین برای دندان های که شرایط مطلوبی برای انجام درمان روکش ندارند (دندان های با پوسیدگی وسیع) نیز به دلیل ایجاد طول عمر بیشتر برای درمان روکش انجام میگردد